Energipolitikk på naturens premisser

– til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv

Hovedrapporten:

Motvind Norge har siden etableringen i november 2019 sett behov for en full gjennomgang av norsk energipolitikk. Regjeringens stortingsmelding om vindkraft i juni 2020 ga dårlige svar på utfordringene.
Organisasjonen besluttet derfor å etablere et prosjekt der hensikten var å bringe alternative og supplerende synspunkter på energi- og naturpolitikk inn i debatten om energi, klima, natur og næringsliv. I vårt arbeid har det vært viktig å finne bærekraftige og natur- og miljøvennlige løsninger for å dekke landets kraftbehov. 

Den foreliggende utredningen er basert på 30 innspill fra en rekke fagpersoner innen ulike områder med relasjon til energiproduksjon. Alle tilrådinger i kapittel 8 er utarbeidet av styringsgruppen for prosjektet og er styringsgruppens ansvar.

Grønn omstilling er ikke å forbruke mer, enten det er natur eller andre ressurser – det er å forvalte bedre!


Trykk på de ulike titlene for å navigere direkte til underlagsnotatene som omfatter hovedrapporten.

Ønsker du å heller lese sammendragsrapporten, så finner du den her.