I de siste årene har det vært en økende oppmerksomhet omkring miljøforurensing fra vindturbiner. Denne typen forurensing er skadelig for både miljø og mennesker, og kan i noen tilfeller spres over store avstander. Dette har i tillegg blitt en kilde til stor bekymring og uro blant befolkningen som bor i nærhet av vindkraftverkene.
Vindindustrien slik vi kjenner den ødelegger naturområder, og dreper store mengder fugl og innsekter. Den forårsaker store utslipp tidlig i verdikjeden, i tillegg til å etterlate seg store mengder avfall. Ikke minst krever den svært mye areal. Men hva koster egentlig egentlig alt dette i kroner?
Etablering av vindkraft på land har i stor grad vært utført gjennom hastige avgjørelser, kombinert med svakt beslutningsgrunnlag. Avgjørelsene har vært direkte styrt av økonomiske drivkrefter, og har i mindre, eller fraværende grad tatt hensyn til natur og artsmangfold.