Aktiv siden14. april 2021
Artikler3
Norge kan frigjøre enorme mengder med elektrisk kraft gjennom målrettet satsing på energieffektivisering. Så mye at vi ikke trenger å reise en eneste ny vindturbin, men faktisk kan plukke ned mange av dem når konsesjonstiden utløper.