PosisjonLivsløpsanalytiker
Aktiv siden6. juni 2021
Artikler2
Oppsummering Batterier kan ha tre formål, som diskuteres i hver av de etterfølgende seksjonene, og i tillegg har vi spørsmålet om samfunnsmessige kostnader/eksternaliteter: Batterier for utjevning av raske variasjoner i nettet på grunn av raske endringer i produksjon eller forbruk, såkalt Peak Shaving. Dette vil som regel være en god...
Vindindustrien slik vi kjenner den ødelegger naturområder, og dreper store mengder fugl og innsekter. Den forårsaker store utslipp tidlig i verdikjeden, i tillegg til å etterlate seg store mengder avfall. Ikke minst krever den svært mye areal. Men hva koster egentlig egentlig alt dette i kroner?