Slik den norske produksjonen av kraft egentlig skal reguleres

I dag har man et lovverk som i teorien ikke gir anledning til produksjon eller eksport av kraft som er subsidiert av strømkundene, men likevel ser vi et helt annet bilde for norske vindkraftverk. Dette igjen går på bekostning av enøktiltak samtidig som det ødelegger natur.